ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา

เชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยขอเชิญท่านที่เคยเข้ามาติดต่อราชการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา เข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ได้ตามช่องทางนี้ 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

 

 

 

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

Copyright © 2014

เลขที่ 123 หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190

เบอร์โทรศัพท์ : 034-697-480-1