ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์งานจ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทางในทางหลวงหมายเลข 3199 (บริเวณช่องเขาเหนือเขื่อนท่าทุ่งนา) 

ทางหลวงกาญจนบุรีแจ้งประชาสัมพันธ์การย้ายเครื่องจักรอุปกรณ์การก่อสร้างและวัสดุเข้ามาในพื้นที่บริเวณงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางเกิดความไม่สะดวกในการเดินทาง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับทราบและได้โปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง หากเกิดปัญหาการจราจร หรือพบสิ่งใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในพื้นที่โครงการก่อสร้าง สามารถติดต่อได้ที่ นายสุธี เชิดฉันท์ ผู้ควบคุมงาน โทร 0818103041 หรือแขวงทางหลวงกาญจนบุรี โทร 034520598 ต่อ 106

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2014

เลขที่ 123 หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190

เบอร์โทรศัพท์ : 034-697-480-1