ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา

รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

Copyright © 2014

เลขที่ 123 หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190

เบอร์โทรศัพท์ : 034-697-480-1