ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2014

เลขที่ 123 หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190

เบอร์โทรศัพท์ : 034-697-480-1